© The Mhakk Studio

Wednesday, September 16, 2009

Adakah pemimpin UMNO juga berfikiran begini?

UMNO takut untuk laksanakan undang-undang Islam. Beginikah alasannya?Apakah aktivis-aktivis ini merasakan orang yang berzina itu lebih tinggi martabatnya?
ALLAH gazetkan bahawa zina adalah keji, dan seburuk-buruk jalan. Firman ALLAH:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang)”
(Surah Al Israa : 32)

ALLAH gazetkan juga hukuman kepada pesalah zina. Firman ALLAH :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah (pukullah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”
(Surah An Nuur : 2)

RasuluLLAH pernah bersabda tentang nasib pesalah zina di akhirat kelak. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dari Abu Hurairah:

“Ada tiga golongan (manusia) yang ALLAH tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih, iaitu ; Orang tua yang berzina, raja yang pendusta (pembohong) dan orang miskin yang sombong”
[Hadis sahih riwayat Muslim]

Seseorang yang melakukan zina Muhsan (telah berkahwin), sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman had (rejam) iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab I’anah Al- Thalibin juzuk 2 muka surat 146 yang bermaksud :

”Lelaki atau perempuan yang melakukan zina muhsan wajib dikenakan keatas mereka had (rejam), iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati”.

Seseorang yang melakukan zina bukan muhsan sama ada lelaki atau perempuan wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun sebagaimana terdapat di dalam kitab Kifayatul Ahyar juzuk 2 muka surat 178 yang bermaksud :

”Lelaki atau perempuan yang melakukan zina bukan muhsin wajib dikenakan ke atas mereka sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun”.

WaLLAHU a'lam

No comments:

Ũ