© The Mhakk Studio

You are being watched!

Wednesday, April 9, 2008

Kehinaan kepada orang yang menolak Islam

Suatu masa dahulu, Saiydina Umar bin Khattab r.a. pernah berkata, "Dahulu, kami adalah orang-orang yang terhina. Lalu Allah meninggikan kemuliaan kami dengan Islam. Demi Allah, andai saja kami mencari kemuliaan selain dari Islam. Pasti Allah akan membuat kami menjadi terhina lagi."
Kita sendiri juga dapat melihat, sesiapa yang bersama Islam, akan mendapat kemuliaan. Pada masa yang sama, golongan yang menolak Islam akan dihina tanpa mereka sedari, dan mereka tetap tidak mahu menyedari penghinaan Allah ke atas mereka sedang berlaku. Mereka masih berdolak-dalik lagi, dan terus angkuh dengan kedegilan mereka untuk tidak kembali kepada syariat Islam.

No comments:

Ũ